Dự án

Băng tải xích cào

Dự án được hoàn thành vào tháng 11.2014 với các ưu điểm như sau:

- Chiều dài 12,5 m

- Năng suất đạt tới 600 tấn / giờ    

- Năng suất motor 23KW/giờ

- Sử dụng motor SEW                                                  

Các dự án khác

2014 Copyright © Vinh Tho joint stock company. All rights reserved . Design by Nina co.,ltd