Dự án

Hệ thống băng tải và đóng gói sản phẩm nhà máy Kimberly Clark Việt Nam

                   

     Dự án chế tạo lắp đặt đóng gói cho nhà máy Kimberly Clark 

     Công suất 25 sản phẩm / phút  cho nhiều loại sản phẩm sử dụng hệ thống motor SERVO

     Đang được lắp đặt và hoàn công tại Kimberly Clark Việt Nam

     Xuất xứ : Vĩnh Thọ


  

Các dự án khác

2014 Copyright © Vinh Tho joint stock company. All rights reserved . Design by Nina co.,ltd