Giới thiệu

                                                                           

 

 

 

-  Đồng hành cùng khách hàng: luôn lắng nghe, luôn tôn trọng các ý kiến của khách hàng để tạo ra những giá trị khác biệt.

- Quan tâm: luôn quan tâm tới đội ngũ nhân viên, khách hàng và đối tác.

-  Đoàn kết: là chất keo gắn kết, tập hợp tất cả các nguồn lực về con người và vật chất Vĩnh Thọ cùng nhau xây đắp một gia đình vững mạnh.

-  Không ngừng hoàn thiện: không ngừng cải tiến và sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm hiện đại và tiện dụng nhất với chất lượng đặt lên hàng đầu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

     

 

 

 

2014 Copyright © Vinh Tho joint stock company. All rights reserved . Design by Nina co.,ltd