Bồn khuấy

  • Thumbnail 1
  • Thumbnail 1
                  

- Bồn khuấy được chúng tôi thiết kế, chế tạo dùng pha trộn định lượng được sử dụng trong công nghệ sữa, bia rượu, hóa chất, dược phẩm...
- Vật liệu chế tạo: tùy theo nhu cầu khách hàng.
- Thể tích theo yêu cầu thiết bị của khách hàng.

                                          
     

Sản phẩm khác

2014 Copyright © Vinh Tho joint stock company. All rights reserved . Design by Nina co.,ltd