Hệ thống bồn

  • Thumbnail 1
             

 Hệ thống đạt các chuẩn mực về:
- Dung tích chính xác.
- Độ dày chuẩn.
- Vật liệu chế tạo tùy  theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

 
     

Sản phẩm khác

2014 Copyright © Vinh Tho joint stock company. All rights reserved . Design by Nina co.,ltd